DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

O nás

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu se zaměřuje na výzkum divadla, audiovizuální tvorby a souvisejících hraničních fenoménů. V rámci interdisciplinárního výzkumu propojuje metody teatrologické, historické, sociologické, mediálně analytické a antropologické a hledá průniky s oblastí artistic research – výzkumu uměním. Ve spolupráci s pedagogy a studenty fakulty osobitě rozvíjí potenciál tohoto směru spojujícího proces umělecké tvorby s akademickým diskursem.

Zaměřuje se rovněž na obecnější otázky teorie i historie umění či umělecké pedagogiky, na filozofii dialogu ve vztahu k divadlu, politické aspekty divadlavýzkum zpětnovazební smyčky objektivistickými metodami. Spolupracuje při tom s výzkumnými institucemi v ČR i zahraničí.

Kabinet je aktivním členem domácí a mezinárodní vědecké a umělecké komunity. Jeho členové se účastní konferencí, workshopů nebo výzkumných projektů, jejichž výstupy publikují v odborném tisku.

Ve spolupráci s pedagogy a studenty Kabinet iniciuje a organizuje mezinárodní konference, sympozia, workshopy a různorodé výzkumné projekty. Společně s Nakladatelstvím JAMU realizuje ediční činnost Divadelní fakulty, podněcuje publikační aktivity jejích pedagogů a studentů a podílí se na odborné redakci publikací.

Soustavnou pedagogickou činností v bakalářském, magisterském i doktorském cyklu zprostředkovává studentům JAMU poznatky o aktuálním stavu poznání divadla a audiovizuální tvorby, stejně jako o nejnovějších metodologických tendencích.

 

Historie

Etický kodex