DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

O nás

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu se zaměřuje na výzkum divadla, audiovizuální tvorby a souvisejících hraničních fenoménů. V rámci interdisciplinárního výzkumu propojuje metody teatrologické, historické, sociologické, mediálně analytické a antropologické a hledá průniky s oblastí artistic research – výzkumu uměním. Ve spolupráci s pedagogy a studenty Divadelní fakulty JAMU osobitě rozvíjí potenciál tohoto směru spojujícího proces umělecké tvorby s akademickým diskursem.

Zaměřuje se rovněž na obecnější otázky teorie i historie umění či umělecké pedagogiky, na filozofii dialogu ve vztahu k divadlu, výzkum zpětnovazební smyčky objektivistickými metodami, osobnosti české divadelní avantgardyDivadelní fakulty JAMU, zkoumá vztah rozhlasu a filmu a další. Spolupracuje při tom s výzkumnými institucemi v ČR i zahraničí.

Kabinet je aktivním členem domácí a mezinárodní vědecké a umělecké komunity. Jeho členové se účastní konferencí, workshopů nebo výzkumných projektů, jejichž výstupy publikují v odborném tisku.

Ve spolupráci s pedagogy a studenty Kabinet iniciuje a organizuje mezinárodní konference a různorodé výzkumné projekty. Jeho členové se podílejí na ediční činnosti Divadelní fakulty, a to jako autoři, editoři, odborní redaktoři nebo konzultanti publikačních aktivit dalších pedagogů nebo studentů.

Soustavnou pedagogickou činností v bakalářském, magisterském i doktorském cyklu zprostředkovává Kabinet studentům JAMU poznatky o aktuálním stavu poznání divadla a audiovizuální tvorby, stejně jako o nejnovějších metodologických tendencích.  

 

Historie

Etický kodex