DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

Aktuality

17. 05. 2022

Archivní materiály z Theatre Conference JAMU

Na webu mezinárodní konference, kterou každoročně pořádá Divadelní fakulta JAMU, přibyla sekce s archivními materiály z předchozích ročníků. Najdete tam například multimediální sborník z konference konané v roce 2018 (tehdy pod názvem symposium) a další budou přibývat.

22. 04. 2022

Na tónech Skácela

Andrea Jochmanová zve na besedu o životě a díle Jana Skácela do poboček Knihovny Jiřího Mahena.

22. 04. 2022

JA-MOOve

Pravidelné ranní tréninky se konají v úterý a pátek 7:30–8:15.

22. 04. 2022

Theatre Conference JAMU 2022 – call for proposals

Divadelní fakulta JAMU zve na mezinárodní konferenci, která proběhne od 10. do 12. listopadu 2022. Letošní téma konference zní: Touching Limits / Crossing Borders of Theatre. Do 5. června 2022 se můžete přihlásit se svým příspěvkem, který může mít podobu prezentace, performativní přednášky nebo work demonstration.

04. 04. 2022

Umění persvaze a Divadlo „actor-specific“

Ve středu 6. dubna 2022 se na Katedře divadelních studií FF MU uskuteční přednášky dvou odbornic spjatých s Kabinetem pro výzkum divadla a dramatu – Lucie Repašské a Jitky Vrbkové.

29. 03. 2022

Setkání/Encounter 2022 a diskuze #freeszfe

Andrea Jochmanová bude moderovat diskuzi #freeszfe, která je novým bodem programu Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2022.

13. 03. 2022

Jitka Vrbková představí Divadlo Aldente v rámci Horizontů teatrologie

Divadlo "actor-specific" bude tématem prezentace, která se uskuteční 6. dubna v 18.00 v učebně G01 na Gorkého 7 (Brno, budova Filozofické fakulty MU).

21. 02. 2022

Lucia Repašská bude přednášet v rámci Horizontů teatrologie

V rámci cyklu Horizonty teatrologie bude Lucia Repašská prezentovat téma "Umění persvaze". Přednáška se koná 6. dubna 2022 v 16.00 v učebně G01 (Brno, budova Filozofické fakulty MU na Gorkého 7). Cyklus Horizonty teatrologie organizuje Katedra divadelních studií FF MU.

01. 02. 2022

Scénický šerm

Andrea Jochmanová na JAMU pravidelně vyučuje Dějiny českého divadla. V zimním semestru akademického roku 2021/2022 k nim přidala také Scénický šerm.

05. 01. 2022

Fotografie z Theatre Conference JAMU 2021

Na konci listopadu se v hybridní formě v Divadle na Orlí uskutečnila Theatre Conference JAMU 2021, na které se náš kabinet podílel. Téma konference znělo The Ever-expanding Horizons of Theatre.

24. 11. 2021

Theatre Conference JAMU 2021

Ve dnech 25.–27. listopadu 2021 organizuje Divadelní fakulta JAMU mezinárodní konferenci s tématem The Ever-expanding Horizons of Theatre. Hosté se konference mohou zúčastnit online. Bližší informace a program naleznete na webu konference.

26. 10. 2021

Symposium Inkluze divadlem

Zveme vás na symposium INKLUZE DIVADLEM: Cesta herce s Downovým syndromem k cílené umělecké tvorbě a k přijetí do společnosti. Uskuteční se v neděli 21. listopadu 2021 a jeho součástí budou přednášky, ukázka divadelního tréninku, panelová diskuse a představení Divadla Aldente Káťa a Bajaja. Symposium je výstupem z tříletého projektu Divadelní fakulty JAMU podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA.

12. 10. 2021

Sborník z konference – Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research

Vyšel sborník konferečních příspěvků editovaný Klárou Škrobánkovou a Naďou Satkovou. Konference nazvaná Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research se konala v listopadu 2017 a byla první tematicky vymezenou konferencí na Divadelní fakultě JAMU. Příspěvky odrážejí rozličné kulturní aspekty a týkají se například domácího násilí na indických ženách, polského participativního divadla, hnutí slovinské nezávislosti, teatrality teroru nebo imerzivního divadla.

13. 09. 2021

Dva nové rukopisy

Pracovníci Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu dokončili dva rukopisy nových knih. Andrea Jochmanová s paní doktorkou Ladislavou Petiškovou pracují na knize s pracovním názvem Na vlnách Devětsilu. Jan Motal odevzdal rukopis publikace Radikální dramaturgie. Nyní jsou texty v rukou recenzentů, kteří je odborně posoudí.

10. 08. 2021

Kam zmizela loutka?

Kabinet spolupracoval na knize Terezy Agelové pojmenované Kam zmizela loutka?, která pojednává o současné situaci loutkového divadla v České republice.

19. 07. 2021

Jazyková revize knihy POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila

Andrea Jochmanová se podílela na knize Kláry Hanákové nazvané POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila, která se věnuje jednomu ze zakladatelů brněnského Divadla Husa na provázku.

19. 06. 2021

Divadlo Aldente – Antigona

Inscenaci Antigona režírovala Jitka Vrbková a jedná se o jeden z výstupů projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Premiéra se uskuteční 28. června v 19.00 v Divadle Barka.

08. 06. 2021

Umění persvaze

Lucia Repašská je součástí týmu, který vydal publikaci Umění persvaze. Tato vzdělávací metodika pro rozvoj komunikačních dovedností vznikla jako součást projektu TAČR TJ02000293.

17. 05. 2021

Zpráva z výzkumu Gabriely Ženaté

Podíleli jsme se na výzkumné zprávě Gabriely Ženaté, která pojednává o pilotním výzkumu, jehož hlavním cílem bylo najít a ověřit způsob, jak lze sledovat vznik, fixování a proměny rytmu v inscenaci. Výzkum byl prováděn na inscenaci Prezidentky v režii Kamily Polívkové v HaDivadle.

19. 04. 2021

Akademické studie Jany Ondrušové, Jitky Vrbkové a Terezy Rekové

Na webu časopisu Ateliér 205 se můžete začíst do tří studií, na kterých redakčně pracovaly členky Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu. Vybrat si můžete ze studie Jany Ondrušové, Jitky Vrbkové a Terezy Rekové.

10. 03. 2021

Online výuka pokračuje

Výuka dějin světového a českého divadla na JAMU zůstává i v letním semestru zatím stále online.

15. 02. 2021

Ediční plán 2021

V roce 2021 čeká redakční sekci Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu dokončení knihy o festivalu Encounter, tří sborníků z mezinárodních konferencí a publikace o inscenacích Bratrů Karamazových. V edičním plánu je dalších pět knih.

22. 01. 2021

Nové místo pro akademické studie

Akademické studie nově najdete na webu časopisu Ateliér 205. Na akademických studiích se podílí také Kabinet pro výzkum divadla a dramatu – pracuje s jednotlivými autory, zajišťuje redakční práci i korektury.

16. 12. 2020

Osobnosti Divadelní fakulty JAMU – nová kniha

Badatelský tým složený převážně ze členů Kabinetu napsal třináct studií o vybraných osobnostech Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Práce zahrnuje pedagogy herecké výchovy (Vlasta Fialová, Zdeňka Gräfová, Josef Karlík, Rudolf Krátký, Ladislav Lakomý, Jarmila Lázničková, Lola Skrbková a Marie Waltrová), dramatické výchovy (Alexej Pernica, Dana Svozilová), pohybové výchovy (Marie Mrázková, Jiřina Ryšánková) a uměleckého přednesu (Miloš Kročil).

02. 11. 2020

Nová kniha Andrey Jochmanové

V edici Úvahy a názory vyšla kniha Andrey Jochmanové nazvaná Zpřítomnit nepřítomné. „Sorry za monolog“.

21. 09. 2020

Aktuální projekt – Karamazovci

Kabinet zpracovává rukopis knihy Pavla Baďury o inscenacích Bratrů Karamazových.

17. 08. 2020

Projekt zabývající se autopoetickou zpětnovazebnou smyčkou

Lucia Repašská, členka Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu, je řešitelkou projektu podpořeného grantem TA ČR. V červenci 2020 proběhla druhá etapa měření v rámci tohoto výzkumu. Jedná se o autopoetickou zpětnovazebnou smyčku a dopad energetického působení performera na recipienta.

05. 08. 2020

Conference in Theatre Practice and Theory – call for proposals

Divadelní fakulta JAMU zve na konferenci. Conference in Theatre Practice and Theory s názvem THE EVER-EXPANDING HORIZONS OF THEATRE je přesunuta a bude se konat v listopadu 2021.

21. 07. 2020

CINE TEATRO SAURA. Putování filmovým dílem Carlose Saury

Kabinet se podílel na redakčních úpravách knihy Hany Slavíkové zabývající se tvorbu španělského filmového režiséra Carlose Saury.

22. 06. 2020

Distanční státní zkoušky

V červnu 2020 se poprvé v historii JAMU uskutečnily některé státní zkoušky distančním způsobem. Kabinet pro výzkum divadla a dramatu se podílel na přípravě a realizaci distančních státnic z dějin světového a českého divadla.

27. 05. 2020

Rukopis knihy Andrey Jochmanové

V edici Úvahy a názory vyjde v Nakladatelství JAMU kniha A. Jochmanové. Rukopis nyní opečovává hlavní redaktor této edice, prof. Miroslav Plešák.

02. 03. 2020

Aktuální projekty Kabinetu

Kabinet připravuje k vydání tři publikace – o tvorbě Carlose Saury, o festivalu Encounter a o pedagozích Divadelní fakulty JAMU.

20. 01. 2020

Technika Lestera Hortona v obrazech / Lester Horton’s Technique in Pictures

Spolupráce s Nakladatelstvím JAMU probíhala při zpracování knihy Davida Strnada o taneční metodě Lestera Hortona.

06. 01. 2020

Divadlo v krizi (?) aneb Pokus o mimesis

V edici Úvahy a názory vyšla v Nakladatelství JAMU kniha Divadlo v krizi (?) aneb Pokus o mimesis, na které opět spolupracovaly členky Kabinetu.

12. 12. 2019

Audiovizuální propaganda. České země mezi Sovětským svazem a Německem 1914–1989

Kniha Pavla Aujezdského, na které Kabinet spolupracoval, byla 2. prosince pokřtěna ve foyer Divadla na Orlí.

09. 12. 2019

Jiřina Ryšánková. Vstříc novým formám

Rukama Kabinetu prošla rovněž kniha o významné pedagožce JAMU Jiřině Ryšánkové.

27. 11. 2019

Zveme na křest knihy o propagandě

V pondělí 2. prosince v 18.00 se ve foyer Divadla na Orlí uskuteční křest knihy Pavla Aujezdského o audiovizuální propagandě.

24. 11. 2019

Kabinet spoluorganizoval 9. ročník doktorské konference

Ve dnech 22.–23. listopadu 2019 se uskutečnil 9. ročník konference určené nejen doktorandům.

18. 11. 2019

Cesty divadelní tvorby Petera Brooka

Monografie o Peteru Brookovi prošla redakční úpravou v rámci spolupráce Divadelní fakulty (Kabinetu) s Nakladatelstvím JAMU.

14. 11. 2019

Hledání souřadnic a kontextů divadla

Jan Motal připravil k vydání výbor spisů Jana Roubala.

10. 11. 2019

Herečka Nika Brettschneiderová v exilu aneb Portrét divadla Theater Brett do pádu „železné opony“

Byla redakčně zpracována kniha o herečce a pedagožce JAMU Nice Brettschneiderové.

09. 11. 2019

Ctibor Turba – pedagogika v mimickém a komediálním divadle

K tisku byla i díky Kabinetu připravena kniha Martiny Krátké o pedagogice Ctibora Turby.

04. 11. 2019

Kabinet na V. doktorandském sympoziu

Klára Škrobánková moderovala konferenční blok, ve kterém Jiřina Hofmanová vystoupila s příspěvkem Proměny čechovovského diskurzu 1945–1968.

02. 11. 2019

Přednášky o divadle a umění 2

Editorské duo z Kabinetu připravilo sborník Přednášky o divadle a umění 2.

02. 11. 2019

Kabinet se podílí na přípravách mezinárodní doktorské konference

Konference s tématem Experience as a Research Method in Performing Arts se uskuteční 22.–23. listopadu.

03. 06. 2019

Členové Kabinetu na konferenci Perspektivy teatrologie 3

Členové Kabinetu se v květnu 2019 zúčastnili konference Perspektivy teatrologie 3 v Brně.

03. 06. 2019

Lucia Repašská na mezinárodním sympoziu Between Theatre and Contemporaneity v Rakousku

Lucia Repašská reprezentovala JAMU na sympoziu Between Theatre and Contemporaneity v Rakousku. 

21. 07. 2017

Prezentace našeho výzkumu v Sao Paulu

Lucia Repašská a Radka Kunderová prezentovaly své výzkumy na konferenci  »Unstable Geographies – Multiple Theatricalities« organizované Mezinárodní federací pro výzkum divadla v brazilském Sao Paulu.

11. 07. 2017

Presenting our research at the IFTR conference in Brazil

Lucia Repašská a Radka Kunderová introduce their researches at the IFTR conference »Unstable Geographies – Multiple Theatricalities« in Sao Paulo, Brazil.

23. 06. 2017

Radka Kunderová na Svobodné univerzitě v Berlíně

O posunech hranic autoritativního diskursu v české divadelní sféře přednášela Radka Kunderová na Institutu pro divadelní vědu Svobodné univerzity v Berlíně.

10. 06. 2017

Prezentace našeho výzkumu na Varna Summer Festival

O našich výzkumných a konferenčních aktivitách už ví i New York, Záhřeb, Hamburk nebo Skopje. Radka Kunderová je prezentovala ve Varně mezinárodním hostům festivalu 25th International Theatre Festival Varna Summer.

19. 05. 2017

Představili jsme se na konferenci Perspektivy teatrologie

Společnou prezentací jsme české teatrologické komunitě představili naše výzkumné linie a propojení vědeckého a uměleckého výzkumu.

14. 05. 2017

Setkání nad ediční činností JAMU

Setkání pedagogů, studentů a nejširší veřejnosti nad ediční činností JAMU pořádají 24. května 2017 od 14.00 v knihovně JAMU na Astorce Ediční komise DIFA a HF.

12. 04. 2017

DF JAMU vyhlásila 8. ročník mezinárodní konference doktorských studií

Potenciál divadla ve vyhrocující se politické situaci ve světě bude hlavním tématem letošní mezinárodní doktorandské konference Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Pod názvem Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Studies se bude konat 3. a 4. listopadu 2017.

12. 04. 2017

JAMU vyhlásila 7. ročník Mezinárodní konference doktorských studií

Mapováním aktuálních trendů v doktorandském výzkumu divadla se bude zabývat 7. ročník Mezinárodní konference doktorských studií, který pod názvem Current Challenges in Doctoral Theatre Research proběhne 20.–21. listopadu 2015 na Divadelní fakultě JAMU v Brně.