DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu zastřešuje umělecký a vědecký výzkum divadla a audiovizuální tvorby na Divadelní fakultě JAMU.

Více o nás

27. 03. 2024

Schůzky conference board

Pravidelně se schází conference board a připravuje Theatre Conference JAMU 2025.

V rámci interdisciplinárního výzkumu propojujeme metody teatrologické, historické, sociologické, mediálně analytické a antropologické a hledáme průniky s oblastí artistic research – výzkumu uměním.

Více o výzkumu

Náš tým úzce spolupracuje s dalšími pedagogy a studenty Divadelní fakulty JAMU.

Více o členech