DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

Mgr. Naďa Satková, Ph.D. vědecká pracovnice

Naďa Satková se ve svém výzkumu zabývá zejména dějinami divadelní režie 20. století a britským dramatem přelomu milénia a jeho inscenacemi. Vyučuje dějiny světového divadla a teorii dramatu, vede semináře o britské dramatice a divadelních režisérech a pracuje jako odborná redaktorka a editorka.

Vystudovala divadelní a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci; v roce 2017 obhájila na Masarykově univerzitě v Brně disertační práci Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle). Její studie o dramatech Joea Penhalla vyšla v recenzovaném časopisu Theatralia (2013); studie o inscenaci Jiřího Svobody Sestup Orfeův byla publikována v Divadelní revue (2015). V roce 2019 jí vyšla kapitola nazvaná Manipulation of Reality Through an Interactive Game: Remote X as an Example of New Modes of Spectatorship v knize Redefining Theatre Communities. International Perspectives on Community-Conscious Theatre-Making (vydáno v nakladatelství Intellect a The University of Chicago Press). Výsledkem tříletého projektu v letech 2018–2020 byla kniha Osobnosti Divadelní fakulty JAMU, kterou editovala a napsala do ní tři studie. 

Absolvovala studijní stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově (2014), psala divadelní recenze (např. pro festivalové zpravodaje nebo pro elektronické periodikum Rozrazil online), účastní se mezinárodních teatrologických konferencí (např. Epidauros, Hull, Katowice, Toruń, Vilnius, Wiemar, Xewkija; Brno, Olomouc, Praha) a na organizaci několika z nich se podílela a stále podílí. 

V Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu působí od roku 2017, od listopadu 2019 do prosince 2022 byla hlavní editorkou Divadelní fakulty JAMU.

 

Publikační činnost

Recenzované studie a kapitoly v odborných knihách

SATKOVÁ, Naďa. Marie Mrázková a kultura pohybu (nejen operních) herců. In Naďa Satková a kol. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: JAMU, 2020, s. 182–199.

SATKOVÁ, Naďa. Naučit studenty poctivé řemeslo (výuka Jarmily Lázničkové). In Naďa Satková a kol. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: JAMU, 2020, s. 100–112.

SATKOVÁ, Naďa. Práce na JAMU jako potěšení i poslání (výuka Rudolfa Krátkého). In Naďa Satková a kol. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: JAMU, 2020, s. 80–96.

SATKOVÁ, Naďa. Manipulation of Reality Through an Interactive Game: Remote X as an Example of New Modes of Spectatorship. In Marco Galea and Szabolcs Musca. Redefining Theatre Communities. International Perspectives on Community-Conscious Theatre-Making. Bristol and Chicago: Intellect, The University of Chicago Press, 2019, s. 220–229.

SATKOVÁ, Naďa. Orfeus sestupující do Olomouce (Inscenace Jiřího Svobody Sestup Orfeův v Divadle Oldřicha Stibora Olomouc v roce 1960). Divadelní revue 26, 2015, č. 3, s. 50–67.

SATKOVÁ, Naďa. Jsme zranitelnější, než jsme si mysleli. Přírůstky dramatické tvorby Joea Penhalla. Theatralia 16, 2013, č. 1, s. 118–126.

 

Články v recenzovaných periodicích

SATKOVÁ, Naďa. Divadlo a média jako témata konferencí v Litvě a Polsku. Theatralia 18, 2015, č. 1, s. 197–198.

SATKOVÁ, Naďa. Příčné řezy dějinami divadelní režie. Christopher Innes a Maria Shevtsova. The Cambridge Introduction to Theatre Directing. Theatralia 17, 2014, č. 1, s. 366–367.

SATKOVÁ, Naďa. “Theatrology at a Crossroads”. Notes from a conference. Theatralia 17, 2014, č. 2, s. 247–249.

SATKOVÁ, Naďa. The Faces of European Direction. Contemporary European Theatre Directors. Theatralia 15, 2012, č. 2, s. 192–194.

 

Editorství knih a sborníků

SATKOVÁ, Naďa (ed.). Touching Limits / Crossing Borders of Theatre. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2023.

SATKOVÁ, Naďa (ed.). The Ever-expanding Horizons of Theatre. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2022. 

SATKOVÁ, Naďa (ed.). Experience as a Research Method in the Performing Arts. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2022. 

SATKOVÁ, Naďa (ed.). Tendencies in Contemporary Theatre Directing and Theatre-directing Education – Fragments from a Symposium. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2021.

SATKOVÁ, Naďa a Klára ŠKROBÁNKOVÁ (ed.). Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2021.

SATKOVÁ, Naďa a kol. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: JAMU, 2020.

SATKOVÁ, Naďa a Klára ŠKROBÁNKOVÁ (ed.). Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. 

 

Odborná redakce knih

Schulzová, Eva. Snít rozhlasem. Brno: JAMU, 2022.

Agelová, Tereza. Kam zmizela loutka? Brno: JAMU, 2021 (s Miroslavem Plešákem).

Strnad, David. Technika Lestera Hortona v obrazech / Lester Horton’s Technique in Pictures. Brno: JAMU, 2019.

Aujezdský, Pavel. Audiovizuální propaganda. České země mezi Sovětským svazem a Německem 1914–1989. Brno: JAMU, 2019.

 

Příspěvky v konferenčních sbornících

SATKOVÁ, Naďa. Summary of the Session VI. In Satková, Naďa (ed.). The Ever-expanding Horizons of Theatre. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2022, online.

SATKOVÁ, Naďa a Klára ŠKROBÁNKOVÁ. Introduction – An Insight into the Political in the Doctoral Theatre Research. In Satková, Naďa – Škrobánková, Klára (ed.). Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research. Brno: JAMU, 2021, s. 5.

SATKOVÁ, Naďa. Electronic Media on the Stage: Three Examples of Contemporary Czech Performances by Jan Mikulášek, Ivan Krejčí and Jiří Pokorný. In Duda, Artur – Wiśniewska, Marzenna – Oleszek, Bartłomiej. Teatr wśród mediów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 213–222.

 

Články o současném divadle

SATKOVÁ, Naďa. Být sám sebou je zapeklitá věc [online]. Divadelní noviny – iDN, 2014.

 

Příspěvky na zahraničních konferencích

SATKOVÁ, Naďa. Oldřich Šimáček, Jiří Svoboda and William Shakespeare. Czech and Slovak Scenography for Shakespeare. 6.–7. listopadu 2015, Hull, Velká Británie.

SATKOVÁ, Naďa. Remote X as an example of new modes of spectatorship. Redefining Theatre Communities. Community Perspectives in Contemporary Theatre-making. 14.–16. září 2015, Xewkija, Malta.

SATKOVÁ, Naďa. Electronic Media on the Stage: Three Examples of Czech Contemporary Performances (by Jan Mikulášek, Ivan Krejčí and Jiří Pokorný). Teatr wśród mediów. 16.–17. října 2014, Toruń, Polsko.

SATKOVÁ, Naďa. Theatre Performances Based on Films: Use or Abuse?. REC: ON stage. 2.–4. října 2014, Vilnius, Litva.

SATKOVÁ, Naďa. A Theatre Scientist – The Best or the Worst Spectator Imaginable?. Teatrologia na rozdrożach. 3.–4. dubna 2014, Katowice, Polsko.

SATKOVÁ, Naďa. Oidipus the King as a Black-and-white Reminder of Our Blindness?. The Summer Course of Ancient Drama. Příspěvek v rámci symposia během letní školy. 3.–13. července 2013, Epidauros, Řecko.

 

Vyžádané přednášky

SATKOVÁ, Naďa. Metodologie výzkumu regionálních divadel. Vyžádaná přednáška na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 21. března 2017.

SATKOVÁ, Naďa. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Prezentace probíhajícího projektu na odborném workshopu Paměť umělecké školy. AMU a Arte Acta, Praha, 6. prosince 2019. 

 

Výzkumné projekty 

Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Interní grant FRVČ JAMU. 2018–2020. Role: hlavní řešitelka. 

 

Studijní a výzkumné pobyty

2014 Studijní pobyt na Jagellonské univerzitě (Katedra Teatru i Dramatu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko)

2013 Letní škola antického divadla a dramatu v Epidauru (The Summer Course of Ancient Drama, Epidauros, Řecko)

 

Ocenění

2017 soutěž o Cenu Václava Königsmarka, 2. místo v kategorii disertačních prací za práci Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle), obhájenou v roce 2017 na FF MU, Brno

2010 soutěž o Cenu rektora Univerzity Palackého za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů, 1. místo za diplomovou práci Hra Patricka Marbera Na dotek v českých inscenacích, obhájenou v roce 2008 na FF UP, Olomouc