DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

doc. Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. vědecká pracovnice

Zabývá se zejména analýzou obsahových a formálních tendencí dramatických textů, zajímá ji problematika adaptace, specifické vyjadřovací prostředky jednotlivých médií, jejich proměny, průniky a inspirace, především vzájemný vliv filmu a rozhlasu. Díky studiu v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU získala potřebný vhled do audiovizuálních i zvukových médií.

V rámci výuky se snaží nejen rozšiřovat znalosti budoucích scenáristů a dramaturgů a jejich povědomí o historickém, kulturním a teoretickém kontextu literárních a dramatických děl, ale především studenty motivovat a inspirovat k vlastní tvorbě. Významnou součástí seminářů jsou proto prezentace vlastních textů studentů a dramaturgické diskuze.

Eva Schulzová absolvovala studium v Ateliéru rozhlasové a televizí dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Pod vedením prof. PhDr. Antonína Přidala napsala magisterskou diplomovou práci o cyklu Hry a dokumenty nové generace, který se vysílal na ČRo Vltava v letech 2007–2015 (práce obhájena 2009, knižně vydána 2013), a disertační práci Původní česká rozhlasová hra po roce 1989 (obhájena 2013, knižně 2014). Dále vystudovala germanistiku na FF MU. V rámci doktorského studia na DF JAMU absolvovala dvousemestrální studijní a výzkumnou stáž na Universität der Künste v Berlíně a vystoupila na několika konferencích (Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol, 2011, DF JAMU, Brno; Attention, please! – Das Hörspiel im Zeitalter der verkürzten Aufmerksamkeitsspanne. Symposion des Leipziger Hörspielsommers, 2010, Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy, Lipsko).

 

Publikační činnost

Monografie

SCHULZOVÁ, Eva. Snít rozhlasem. Brno: JAMU, 2022. 

SCHULZOVÁ, Eva. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. Brno: JAMU, 2014. 

SCHULZOVÁ, Eva. Rozhlasové hry nové generace. Brno: JAMU, 2013.

 

Příspěvky v konferenčních sbornících

SCHULZOVÁ (VOJTOVÁ), Eva. Česká rozhlasová hra po roce 1989, Czech Radio Drama After 1989. In Texty z Mezinárodního semináře doktorských studií divadelních škol 2011 = Papers for The International seminar of doctoral studies of theatre schools 2011 (ed. Andrea Jochmanová). Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2013, s. 140–152. ISBN 978-80-7460-041-8.

 

Další publikační činnost (periodika)

SCHULZOVÁ, Eva. Nová studie o rozhlasové režii. Česká literatura 69, 2022, č. 6, s. 799–803.

SCHULZOVÁ, Eva. Modelová hra české postmoderní rozhlasové dramatiky: Xaver. Svět rozhlasu 37, 2017, s. 29–40. ISSN 1213-3817.

SCHULZOVÁ (VOJTOVÁ), Eva. České rozhlasové hry nové generace. Svět rozhlasu 26, 2011, s. 8–11. ISSN 1213-3817.

SCHULZOVÁ (VOJTOVÁ), Eva. Nástin vývoje cyklu Hry a dokumenty nové generace v letech 2009–2010. Svět rozhlasu 26, 2011, s. 12–18. ISSN 1213-3817.

2014 – do současnosti: recenze a glosy pro Týdeník Rozhlas

 

Příspěvky na konferencích

SCHULZOVÁ (VOJTOVÁ), Eva. Czech Radio Drama After 1989. Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol, 2.–3. 12. 2011, DF JAMU, Brno.

SCHULZOVÁ (VOJTOVÁ), Eva. Das tschechische Hörspiel der neuen Generation. Attention, please! – Das Hörspiel im Zeitalter der verkürzten Aufmerksamkeitsspanne. Symposion des Leipziger Hörspielsommers, 19.–21. 3. 2010, Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy, Lipsko.

 

Studijní a výzkumné pobyty

2010–2011 Universität der Künste Berlin, obor Scénické psaní, dvousemestrální studijní a výzkumná stáž DAAD pro doktorandy a mladé vědce (8 měsíců)

2009 Humboldt-Universität zu Berlin, Mezinárodní kurs němčiny a moderní německé literatury pro germanisty, studijní stáž DAAD (1 měsíc)

2006 Universität Mozarteum Salzburg, ateliér Dramaturgie/režie, jednosemestrální studijní stáž Erasmus (4 měsíce)

 

Výuka

BcA.

Kapitoly z české rozhlasové hry po roce 1989
Proměny literatury
Tvorba rozhlasové hry

MgA.

Proměny literatury (osobní specializace)
Současná evropská rozhlasová hra

 

Realizované scénáře (výběr)

Česká televize

Co by kdyby (námět cyklu, náměty + scénáře jednotlivých dílů ve spolupráci s Peterem Kerekesem). Režie: Peter Kerekes. Česká televize, 2012. Cyklus fiktivních dokumentů, 13 x 18 min.

 

Rozhlas

Hassliebe. Režie: Lukáš Kopecký. ČRo Vltava, 2017. Literární pásmo.

C. – tajný hrdina těchto básní. Režie: Radim Nejedlý. ČRo Vltava, 2016. Literární pásmo.

Kdo chytá sny. Režie: Radim Nejedlý. ČRo Vltava, 2014. Literární pásmo.

Pásmo o způsobech smrti. Režie: Radim Nejedlý. ČRo Vltava, 2013. Literární pásmo.

České milenky. Režie: Radim Nejedlý. ČRo Vltava, 2013. Komponovaný pořad.

Berlínské miniatury. Režie: Zdeněk Kozák. ČRo Vltava, 2011. Eseje.

Fünf Elemente: Erde. Režie: Regine Ahrem. Rundfunk Berlin Brandenburg, 2011. Rozhlasová hra.

Spřízněni tvorbou. Režie: Radim Nejedlý. ČRo Vltava, 2010. Literární pásmo.