DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

doc. Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. vědecká pracovnice

Andrea Jochmanová se dlouhodobě zabývá dějinami českého divadla, otázkami vztahu divadla a folklóru, divadla a genderu, studiem kulturní antropologie a teorie her a herních principů.

V průběhu studií divadelní vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1998–2006) se začala systematicky věnovat české divadelní moderně a avantgardě a posléze i dalším významným kapitolám z dějin českého divadla. Své poznatky od roku 2003 také prezentovala formou semestrálních i jednorázových přednášek a seminářů v Brně, Praze i Olomouci. V letech 2006–2009 působila v Kabinetu divadelních studií Semináře estetiky FF MU Brno jako odborný asistent, dnes s katedrou spolupracuje jako externí vyučující.

Od roku 2006 pracuje jako odborný pracovník a kurátor v oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně, kde se čas od času pokouší aplikovat Osolsoběho minimum theatrale, tj. ostenzi formou výstav artefaktů spojených s divadelní historií. V roce 2010 získala částečný úvazek vědeckého pracovníka (s kompetencemi redaktora a editora) v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na JAMU, kde také vyšla její monografie Za prostorem svět. Tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století (2012). V roce 2020 napsala knihu Zpřítomnit nepřítomné. Sorry za monolog, v roce 2022 s Ladislavou Petiškovou také publikaci Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu

 

Publikační činnost (výběr)

Výzkumné projekty

Ediční činnost (výběr)