DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. vědecko-pedagogický pracovník

Jan Motal se ve svém výzkumu věnuje vztahu radikality a dialogu. Ve svém přístupu překlenuje hranice filozofie, etiky, antropologie a estetiky. Jeho pojetí metodologie podporuje spolupráci objektivistických i interpretativních přístupů, jež má překonat velký moderní předěl mezi vědou a kritikou, naturalismem a sociálním konstruktivismem. Ve své výuce se snaží studenty uměleckých oborů ponouknout k lepšímu pochopení současných sociokulturních problémů a rozvíjet jejich schopnost dialogu a porozumění.

V knize Dialog uměním (2016, oceněna jako publikační čin roku festivalem …next wave/příští vlna… 2017) podává základní náčrt dialogického pojetí uměleckého díla, jež dále rozvíjí. V návaznosti na evoluční pojetí archetypů vypracovává inkluzivní pojetí umělecké tvorby, umožňující překonávat třídní, kulturní i druhové hranice, reintegrující člověka individualizované společností v komunitě lidské i přírodní.  

Jan Motal studoval religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, na Divadelní fakultě JAMU absolvoval dramaturgii a scenáristiku a v roce 2012 obhájil svoji doktorskou práci v oboru dramatická umění na téma dějinnost ve filmovém eseji. V roce 2018 se habilitoval přednáškou o radikálním umění.

Nyní pracuje v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na DF JAMU, mimo to přednáší etiku médií na Fakultě sociálních studií MU. Mimo časopisecké publikační činnosti je autorem několika monografií zaměřených na film i divadlo (Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera, 2013; Krása ve filmovém dokumentu, 2014; Existenciální divadlo snění, 2016). Editorsky připravil k vydání dva díly vybraných spisů Jana Roubala. Pravidelně přispívá do médií svými komentáři, jako aktivista vystupuje na veřejných diskuzích a přednáškách. Je členem expertní rady Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku.

Můžete ho sledovat na sociálních sítích Twitter, LinkedInResearchGate.

Publikační činnost

Granty a kolektivní výzkumné projekty

Příspěvky na zahraničních konferencích

Příspěvky na tuzemských konferencích

Výuka

Hostující přednášková činnost

Filmografie