DIFA JAMU

The Department for Theatre Research

Theatre Faculty JAMU

ČESKY
ČESKY

Publications

Chapters

Manipulation of Reality Through an Interactive Game: Remote X as an Example of New Modes of Spectatorship Naďa Satková

In GALEA, Marco – MUSCA, Scabolcs (eds.). Redefining Theatre Communities. International Perspectives on Community-Conscious Theatre-Making. Bristol and Chicago: Intellect, The University of Chicago Press, 2019, s. 220–229

During specific kinds of performances their spectators are encouraged to be active and make their own decisions. This chapter focuses on changes in the modes of spectatorship and introduces one performance by Rimini Protokoll – Remote X, which has been held in more than fifteen cities all over the world from 2013. The performance Remote X invites spectators (or better participants) to a walk through the city. This “tour”, guided by instructions in participants’ headphones, connects theatre artists with local inhabitants and enables them to explore public space from unexpected angles and examine its socially unattractive localities. The purpose of this chapter is to point out this kind of unusual performances with specific requirements to spectators forming the specific “community” during the performances. Important psychological and sociological themes connected with such approaches in the field of theatre are named, for example collective work, self-determination, freedom, role-playing and crowd psychology. Also social, political and cultural identity is taken into consideration. The chapter deals with problems which must be solved during similar performances and with aspects of local and global perspectives in theatre-making. Then it focuses on the theme, how theatre artists deal with theatrical conventions characteristic for “common theatrical productions” and with elements of psychodrama and socio-drama.

Monographs

Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu Andrea Jochmanová, Ladislava Petišková

Brno: JAMU, 2022

Výpravná publikace na 363 stranách mapuje události a osobnosti spjaté s Osvobozeným divadlem a Devětsilem. Autorkami knihy jsou teatroložky Andrea Jochmanová a Ladislava Petišková. 

Soubor studií obsažených v knize pokrývá jednu z nejvýznamnějších událostí domácího divadelního umění – zrození a formování Osvobozeného divadla v letech 1925–1929, tedy zachycení laboratorního období původně amatérské a poté profesionální scény. Ta se rozvíjela s podporou předních osobností Uměleckého svazu Devětsil až do vyčerpání svého programu a ekonomických možností. Souhrn znalostí, jež kniha přináší, poukazuje především na sounáležitost českého avantgardního divadla s experimentálními trendy evropské scény. Publikace usiluje také o pohled do nitra společenství umělců, režisérů, herců, tanečníků, výtvarníků a skladatelů, kteří se přes všechny problémy a rozdíly podíleli na hlavních premisách avantgardních výbojů. Z analýzy a kontextu jejich tvůrčích výsledků vyplývá rovněž originalita jejich původních myšlenek a postupů, jimiž Osvobozené divadlo ve své laboratorní fázi iniciovalo proměnu domácího myšlení o divadelním umění.

Monographs

Inkluze divadlem – Cesta herce s Downovým syndromem k cílené umělecké tvorbě a k přijetí do společnosti Jitka Vrbková a kol.

Brno, 2022

Publikace vznikla na základě tříletého výzkumného projektu Divadelní fakulty JAMU „Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze“ spolufinancovaného TA ČR v rámci programu ÉTA. Kniha se zabývá zejména otázkou, zda je pro divadlo jinakost herce výzvou, kterou je třeba překonat, nebo příležitostí ke vzniku specifické divadelní poetiky. 

Autorka v úvodu knihy popisuje současnou situaci divadel herců s mentálním znevýhodněním v České republice i v zahraničí. Dále podrobně charakterizuje tříletou systematickou práci (divadelní tréninky i vznik a reprízování tří inscenací) s dospívajícími herci s Downovým syndromem v Divadle Aldente, ve kterém jako režisérka působí. Poslední část knihy je psána externími pozorovatelkami – psycholožkou Lenkou Pivodovou, speciální pedagožkou Ilonou Fialovou a divadelní režisérkou a pedagožkou Zojou Mikotovou – a přináší zprávu o inkluzivním vlivu této divadelní tvorby na samotné herce s Downovým syndromem i na diváky většinové společnosti.

Elektronická publikace je ke stažení zdarma na webu Nakladatelství JAMU.

Monographs

Zpřítomnit nepřítomné. „Sorry za monolog“ / To make the absent present... "Sorry for a monologue" Andrea Jochmanová

Brno: JAMU, 2020

edited by Miroslav Plešák

The essay is trying to open a sphere of education focused on creative processes and its application of the fun and games theory. It also highlights the productivity of human’s life curiosity, which has led to many improvements of mankind in the past. Finding wide invention in Comenius and Nicolas Cusanus in the same way as with many others, including encounters with charismatic personalities in the present, the author looks towards denomination of the particular model of communication inspired by the vision of the theatricality and poetry of the everyday and also actual theatre practice, including steadily evolved knowledge and individual exchanges between students and the teacher.

Editing

Kam zmizela loutka? / Where did the puppet disappear? Tereza Agelová

Brno: JAMU, 2021

edited by Miroslav Plešák and Naďa Satková

This study “Where did the puppet disappear?” is about current situation of puppet theatre in the Czech Republic. It defines what the puppet can today mean as an object and how it is perceived by the expert and general community. It maps out the relationship between the actor and the puppet and searches for a name for a new theatre phenomenon for which there is no corresponding term in the Czech context. In the first part of this study the author presents the chosen topic based on a compilation of literary sources, periodicals and electronic articles related to the issue. The author also analyses the answers from the survey submitted to the expert community of various professions in puppet theatres. The aim of this study is to capture and evaluate the long-term situation in which the puppet theatre has been since the middle of the last century.

Monographs

Umění persvaze Team of authors

Brno, 2021

This publication focuses on utilizing the objective evaluation of both the performer’s and recipient’s bio-signals. Its aim is to create an educational methodology destined for the development of communication skills. The users of project results will be able to improve their public performance and shape their communication with the audience more effectively, something which is important for all areas that require presentation or persuasion.

Editing

Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research Naďa Satková and Klára Škrobánková (eds.)

Brno: JAMU, 2021

The book offers an insight into the political in the doctoral theatre research as it was presented at the 8th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory organized by the Theatre Faculty of Janáček Academy of Performing Arts in November 2017. It was the first conference focused on a particular topic, with politics and community engagement standing in the centre of everyone’s interest. The essays in the volume discuss domestic abuse against women in India, Polish participatory theatre, Slovenian independence, theatricality of terror, or immersive theatre. They reflect and analyse different cultural aspects and use diverse methodologies.

Monographs

Osobnosti Divadelní fakulty JAMU / Outstanding Figures from the Theatre Faculty of JAMU Naďa Satková and comp.

Brno: JAMU, 2020

This collective monograph consists of thirteen studies on outstanding figures from the Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU). These studies present historical evidence and, at the same time, they show the continuity of these figures’ development. The work includes teachers of acting, educational dramatics, movement education, and artistic recitation, all of whom contributed to the formation of the pedagogical methods used in various fields of study at JAMU. The authors of this monograph focused on researching, processing and evaluating the pedagogical activities of these personalities. Their research was based on archive materials stored at the Janáček Academy of Music and Performing Arts, in the Theatre Department of the Moravian Museum, in the archive of the National Theatre in Brno, in the archive of the CED, in the archive of the Brno City Theatre, etc. Studies are written by Andrea Jochmanová, Dominika Polášková, Naďa Satková, Klára Škrobánková and Luboš Mareček.

Editing

CINE TEATRO SAURA Hana Slavíková

Brno: JAMU, 2020

edited by Eva Schulzová

The title of the book Cine Teatro Saura is a hyperbolic variation of the term “cineteatro” which was once widely used in the romance-language cultural milieu. It meant a space in which a viewer could be exposed to both film and theater. In its complexity, Carlos Saura’s work is seen as a special meeting place of film and theater languages. It is a space of subjective memory through which we travel in order to learn not only about the author’s thinking, perception, imagery, and poetics but also about ourselves. In this knowledge, an important role is played by the experience of dictatorship and its subsequent transition to democracy, and Saura pays the most attention to this process in Spain and Latin America. The author views Saura’s work from a phenomenological viewpoint, with the aim of mapping and conveying original methods of fi lm narration by means of a specifi c literary narration. It is an attempt to grasp creatively, with respect for subjectivity, the work of an artist who, by his very nature, encourages free and “unchecked” ways of seeing the world, including works of art and art in general. This approach is also related to a shared skepticism towards established genres which may deprive Saura’s work of its unique character at the cost of apparent transparency. The aim of this book is to awaken interest in Saura’s work among artists of all age categories so that they can have the courage to seek new ways of narration beyond established schemes, in the desire to understand more of ourselves and of the time and space we live in.

Editing

Technika Lestera Hortona v obrazech / Lester Horton’s Technique in Pictures David Strnad

Brno: JAMU, 2019

edited by Naďa Satková

The publication strives to fill white space of the Czech-language materials about the described method; it is a detailed visual manual for dancers and dance pedagogues, who long to aquaint themselves with Lester Horton’s technique. For the book, David Strnad chooses the form of silhouette drawings; this methodology and its illustrative nature and usability in the dance practice he sufficiently justifies and explains in the accompanying text.

Monographs

Dialog uměním / Dialogue through Art Jan Motal

Brno: JAMU, 2016

This book represents a comprehensive theory of art in the form of a philosophical essay. It proves that we have become accustomed to seeing a work of art as a tool of communication instead of a meeting place.

Monographs

Průhledné zrcadlo / Transparent Mirror Jan Motal

Brno: JAMU, 2018

This set of comments and essays explores the topic of dialogue on the face of current social and political problems, such as the erosion of democratic values, populism, and nationalism, the refugee crisis or the loss of solidarity. These texts explore the roots of European culture and seek to re-evaluate their core in relation to the issues of freedom, democracy, human rights, compassion and Christianity.

Editing

Audiovizuální propaganda. České země mezi Sovětským svazem a Německem 1914–1989 / Audio-visual Propaganda. The Czech Lands between the USSR and Germany, 1914–1989 Pavel Aujezdský

Brno: JAMU, 2019

edited by Naďa Satková

This publication deals with the development of film and television propaganda within the historical and political contexts that affected the Czech lands. Since World War I, film has become an important propaganda tool. Its photographic naturalism easily persuaded the audience by giving them the impression of having been eye-witnesses to the events depicted. Cinematic sound further enhanced the manipulative effect. This publication analyses animated, documentary, and fiction films as well as television films. It also points to the influence of Nazi Germany and the Soviet Union, whose interests were served by domestic propaganda.

Editing

Herečka Nika Brettschneiderová v exilu aneb Portrét divadla Theater Brett do pádu „železné opony“ / The Actress NIKA BRETTSCHNEIDER in Exile: A Portrait of THEATER BRETT before the Fall of the Iron Curtain Andrea Buršová

Brno: JAMU, 2018

edited by Dominika Polášková

This monograph is Nika Brettschneider’s and Ludvík Kavín’s “travel journal”, describing the path to their establishment of Theater Brett in exile in Vienna. It depicts their artistic activities from 1977 to 1989. The author focuses mainly on the development of acting as a means of expression, ranging from non-verbal to verbal expression, and characterizes a total of 42 productions.

Editing

Divadlo v krizi (?) aneb Pokus o mimesis Wolfgang Spitzbardt

Brno: JAMU, 2019

jazyková redakce: Andrea Jochmanová a Eva Schulzová

Autor se v hlavní části publikace věnuje vztahu mezi divadlem a krizí. Ukazuje, že geneze divadla je nejen v okcidentálním kontextu výsledkem společenské krize, že v dějinách lidstva stále znovu reflektuje nejrůznější lidské, resp. společenské krize a přispívá k jejich řešení. Zároveň vyzdvihuje, že sama divadelní tvorba se dostala v současnosti do hluboké krize identity a postupně ztrácí, jak se zdá, svou schopnost k živé komunikaci, a tím také svou elementární imaginaci. 

Editing

Cesty divadelní tvorby Petera Brooka / Peter Brook’s Ways of Theatre Making Adam Doležal

Brno: JAMU, 2018

edited by Klára Škrobánková

This monograph describes the creative career of one of the most important theatre directors in the second half of the 20th century. It follows Brook’s career from its beginnings in England in the mid-1940s to the present. It attempts to place it into both historical and contemporary contexts and to name some of Brook’s possible sources of inspiration.

Editing

Jiřina Ryšánková. Vstříc novým formám / Jiřina Ryšánková. Meet New Forms Mikotová, Zoja – Petišková, Ladislava

Brno: JAMU, 2018

edited by Dominika Polášková

This book is dedicated to a prominent teacher at the Theatre Faculty, Jiřina Ryšánková, who had a large part in the development of acting movement instruction. She significantly contributed to the introduction of pantomime as a proper subject of acting education at the Faculty. Through her pedagogical activities, Jiřina Ryšánková influenced a large number of performers and theatre personalities. 

Editing

Přednášky o divadle a umění 2 / Lectures on Theatre and Art 2 Naďa Satková, Klára Škrobánková (ed.)

Brno: JAMU, 2018

This collection consists of lectures given by candidates for associate professorships and professorships at the Theatre Faculty from July 1, 2007, to August 31, 2018. The lectures are divided into seven thematic sections: thoughts on theatre; direction and dramaturgy; acting; scenography; movement and voice; management; media. 

Editing

Ctibor Turba – pedagogika v mimickém a komediálním divadle / Ctibor Turba – Pedagogy in Mimic and Comedy Theatre Martina Krátká

Brno: JAMU, 2018 

edited by Andrea Jochmanová

The aim of the publication is to present Ctibor Turba’s great contribution to Czech drama, namely his pedagogical work: a methodology for the mime’s or comic actor’s work.

Monographs

Dekompozičné principy v inscenačnej tvorbe / Decomposition Principles on Performance Lucia Repašská

Brno: JAMU, 2015

This book examines the nature and character of theatrical creation within the framework of independent performance activities. In it, the author reflects on one of the most current streams of contemporary theatre. The author draws on her own work and practical research with the D’Epog ensemble in Brno.

Monographs

Za prostorem svět: tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století / The World behind Space. Jiří Frejka’s Production in the 1920s Andrea Jochmanová

Brno: JAMU, 2012

This gripping panorama of the 1920s vividly describes the genesis of the generation of artists known as Devětsil and artistic movements such as Poetism and Constructivism. It deals with Frejka’s gradual shift from these styles to a more spectacular cabaret-revue theatre, as well as to the playfulness and fun connected with “revealing the dada of life”.

Editing

Hledání souřadnic a kontextů divadla / In Search of Coordinates and Contexts of Theatre Jan Roubal

Brno: JAMU, 2018

edited by Jan Motal

This study provides the reader with an overview of the thoughts which Jan Roubal was exploring in his professional work, taking into account his lifelong efforts to introduce foreign concepts of Theatre Studies into the Czech environment. There is also a clear interest in alternative forms of theatre, in their social outreach and in their historical appreciation. In particular, the issue of “open theatrology” is discussed, i.e. the liberation of the field from its traditional theoretical constraints. The strengthening of interdisciplinary influences, particularly from German and Polish dramatic cultures, is also emphasised.

Editing

Tendence v současném herectví a herecké pedagogice / Tendencies in Contemporary Acting and Acting Pedagogy Tereza Konývková (ed.)

Brno: JAMU, 2017

This collection contains extended papers presented at the conference Tendencies in Contemporary Acting and Acting Pedagogy, which took place on 25 and 26 November 2016 at the Theatre Faculty. The aim of the conference was to map out a contemporary approach to acting pedagogy and to reflect on acting as an ephemeral phenomenon. The conference was dedicated to the memory of doc. PhDr. Jan Roubal, Ph.D., a long-time teacher and researcher at the Faculty, who inspired several generations of theatre-makers and theorists through his perception of theatre.

Editing

Tendence v současném myšlení o divadle / Trends in Contemporary Theatre Thinking Radka Kunderová (ed.)

Brno: JAMU, 2010

The proceedings of a conference held on 5–6 December 2008 at the Theatre Faculty. It was organized on the occasion of the anniversary of the prominent theatre theorist Ivo Osolsobě. The conference sought to map out contemporary Czech and foreign theatre theories in relation to theatre practice.

Studies

Imagine the Utopia! Rethinking Alain Badiou´s Theatre-Politics Isomorphism Jan Motal

Slovenské divadlo / The Slovak Theatre 66, 2018, č. 3, s. 311–329

The presented article is a polemic with Alain Badiou’s concept of theatre-politics isomorphism. The author adapts the basic elements of Badiou’s philosophy (event, void, truth etc.), provides an interpretation of his theory of theatre and presents crucial critical arguments to reveal the reductionism of Badiou’s philosophy. Subsequently, the author presents his alternative theory of theatre based on this ground. 

Chapters

Čeští vlastenci jako antičtí borci v kulturních performancích sokolského hnutí v letech 1862–1918 Tereza Konývková

In ČECHVALA, Jakub – POLÁČKOVÁ, Eliška (eds.). Ve stínu helénského slunce: Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016.

Tereza Konývková přispěla jednou kapitolou do knihy Ve stínu helénského slunce: Obrazy antiky v moderní české kultuře. Píše v ní o performancích sokolského hnutí.

 

Editing

Metaforická metoda – Já si vybírám kočku… / The Metaphorical Method: I am Choosing a Cat Oxana Smilková

Brno: JAMU, 2017

A book in which Oxana Smilková, actress, director, and head of the acting studio at the Theatre Faculty of JAMU, depicts her original acting method in a unique way.

Editing

Current Challenges in Doctoral Theatre Research Radka Kunderová (ed.)

Brno: JAMU, 2017

Current trends in doctoral theatre research in Europe, North America and Africa are introduced by the proceedings from the conference Current Challenges in Doctoral Theatre Research, held by Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, Czech Republic. PhDs and teachers focus especially on a potential of one of the most significant current trends, artistic research. Also modes employed in doctoral studies programmes and opportunities for their innovation are discussed. PhDs present their own unique approaches towards e.g. acting pedagogy or performance analysis, or they apply current methodological trends such as cognitive theatre studies or researching performativity beyond theatre. The potential of methods originating from other scientific fields, e.g. ethnography or anthropology, is also examined. Thirty papers published in English are edited by the conference programme chair Radka Kunderová.

Monographs

Existenciální divadlo snění / The Existential Theatre of Daydreaming Jan Motal

Brno: JAMU, 2016

This book contains documentation, reconstruction and analytical interpretation of the play Písek by Arnošt Goldflam and the HaDivadlo ensemble, which was performed in 1988 in Brno. The key chapter deals with the interpretation of the staged play, applying hermeneutic phenomenology.

Monographs

Krása ve filmovém dokumentu / Beauty In Documentary Film Jan Motal

Brno: Masarykova univerzita, 2014

The publication theoretically defines dramaturgical analysis as a type of audio-visual art interpretation based on the philosophical hermeneutics inspired by Hans-Georg Gadamer‘s tradition. This method is then applied in order to reach analytical understanding of the conception of beauty in selected films by Jan Špáta. The detailed analysis of the selected films arises from the task of dramaturgy as an understanding discipline which reveals the meaning of the piece of art in relation to specific tools of its construction. The resulting interpretation based on the philosophy of Martin Heidegger shows Špáta‘s work as an ambitious and complex testimony of beauty as awareness of thrownness of existence (Dasein) which returns the man to his being. The existential dimension of beauty in Špáta‘s films enables human suffering to adapt as an organic part of meaningful existence.

Editing

Jan Roubal: Divadlo jako neodhozený žebřík: Texty o autorském, alternativním a studiovém divadle / Jan Roubal: Theatre as a Non-flinged Ladder. Papers on Devised, Experimental, and Studio Theatre Jan Motal, Josef Kovalčuk (eds.)

Brno: JAMU, 2015

This book is made up of texts from the first volume of Jan Roubal’s work on devised (“authorial”), alternative, and studio theatre. These writings contain the essence of his continuous thinking about theatre. They combine the author’s life enchantment with theatre in all its aesthetic categories with his passion for theatre as a space for meeting, sharing, and interacting. Last but not least, they reflect on theatre as a space for returning to the ritual roots of drama, as well as on its overlap with para-theatrical, social, psychological, and therapeutic spheres.

Monographs

Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera / The Hermeneutics of Historicity in Essay Film: Chris Marker and Karel Vachek Jan Motal

Brno: JAMU, 2013

Unique not only in its Czech context, this work represents an attempt to capture the space of historicity in a film essay, as well as deal with the topic of artistic creation in general. In the first part, the author presents a philosophical analysis of the relationship between man and historicity with a methodological overlap: how can one examine a work of art dealing with a historical man? The second part applies an activated philosophical apparatus to some of the work of Chris Marker and to the complete works of Karel Vachek. 

Studies

Z dolu do dolu: Sémiotická esej o ostravských P(p)estrých vrstvách / Up and down the Shaft: A Semiotic Essay on the M(m)otley Layers Tereza Konývková

Theatralia 18, 2015, č. 1, s. 50–61

The aim of the present study is to describe the theatrical environment in Ostrava where the identity of the region as a (former) mining power is performed on the stage more than often. Central to the study is the analysis of an autobiographic novel Pestré vrstvy (Motley Layers) by an ex-miner Ivan Landsmann, adapted for stage by dramaturge Tomáš Vůjtek, and produced by director Janusz Klimsza in the underground mine Důl Hlubina. The key for the analysis is Yuri Lotman’s concept of signs pervading different cultural layers. The production was premiered in May 2011 and with-drawn in June 2014.

Studies

Nedáme si diktovat, koho máme milovat (?): o sletovém průvodu v roce 1948 Tereza Frýbertová

Theatralia 17, 2014, č. 1, s. 52–89

Focus of the present study is the Sokol gathering parade in 1948, which became a massive demonstration of disagreement with the on-setting Communist regime in Czechoslovakia. Originally meant to be a unity ritual celebrating renewal after the end of WWII, the gathering soon turned into the conflict ritual between democratic and totalitarian part of the Czechoslovak society. The aim of the study, exploring the Sokol gathering on the grounds of cultural performance theory, is to present the parade as a theatrical public event which had particular distinctive features, such as changeability in time, dialogic nature, etc. The author is especially concerned with the ways in which the schedule of the event was being alternated based on the changing socio-political situation; with the means of protesting against the Communist procedure in the parade; and the dialogic nature of the slogans chanted by the participants.

Studies

Sokolská sletová scéna Marathón z roku 1912 / Marathón (1912): a group outing organized by the Sokol movement Tereza Frýbertová

Theatralia 15, 2012, č. 1, s. 65–81

The study focuses on a specific kind of spectacle, which became part of the festivals (group outings) organized by the Sokol movement during 1907–1938. The article offers a detailed description of the most successful and popular one entitled Marathón (1912). Director Jaroslav Kvapil and stage designer Josef Wenig were asked to cooperate on it; thus, they influenced its theatrical qualities and performativity. There were around 1.500 gymnasts participating in Marathón which, primarily, aimed at presenting the Sokol movement as an heir to both ethical and aesthetical virtues of ancient Greece. Furthermore, it pointed out that its members were willing to protect their nation from enemies. From a theatrical point of view, Marathón is exceptionally interesting because of the participation of professionals (Kvapil and Wenig) plus its uniqueness and, in our lands, also its primacy as this kind of mass production.

Studies

Vzor, nebo trojský kůň? Ambivalentní postavení sovětské kultury v českém divadle za přestavby na příkladu Ajtmatovova „Dnu delšího než století“ v Divadle na Vinohradech (1986) Radka Kunderová

Divadelní revue, 2015, roč. 26, č. 3, s. 74–97.

Studies

Česká divadelní kritika počátkem přestavby (1985–1986) / Czech Theatre Reviewing Practice at the Time of the Early Perestroika (1985–1986) Radka Kunderová

Divadelní revue 24, 2013, č. 1, s. 48–73

The study characterizes a situation of the Czech theatre reviewing practice at the beginning of so-called perestroika (1985–1989) and as a case study, the author analyses strategies of critics within reviewing one particular play: Roman Hlaváč "Zvláštní řízení" produced by the National Theatre Prague in 1986.

Studies

Mocný dozorce i zmatený diletant (Divadelní kritika v časopise Divadlo v roce 1953) / Powerful Supervisor and Confused Dabbler (Theatre Criticism in the Magazine Divadlo in 1953) Radka Kunderová

Divadelní revue 19, 2008, č. 1, s. 20–37

The study characterizes and analyzes theatre criticism in the Czech theatre magazine “Divadlo” during 1953, the year which is usually considered as the beginning of the political detente. In that time, the magazine represented a monopole theatre periodical. The author analyzes the style of the critique, its criteria as well as its authors and themes. This kind of artistic criticism is considered within the political context and states that the criticism is fully conform to the communist totalitarian regime and functions as a regulator of the theatre production in Czechoslovakia even though its propagandistic power is weakened by its undefined criteria.

Studies

Cognitive Phenomenology: the Promising Pragmatic Marriage of Methodologies in the Field of Theatre Studies? Jan Motal

Theatralia 19, 2016, č. 2, s. 59–75

Studies

Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce Jan Motal

E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy, 2015, 22 (1), s. 77–91

Studies

Dehumanization of Refugees in Media as a Case of Moral Disengagement Jan Motal

Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2015, roč. 5, č. 3–4, s. 183–196

Studies

„Not Man for the Sabbath“: Professional Dignity and Ethical Codes Jan Motal

Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2014, roč. 4, č. 3–4, s. 117–122

Studies

Jedinečnost v zájmu vědy: hermeneutické poznámky ke konjekturálnímu paradigmatu Jan Motal

E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy, 2013, č. 1, s. 2–12

Studies

Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku Jan Motal

Sacra, 2013, roč. 11, č. 1, s. 7–30

Studies

Reprezentace religiozity v českých televizích Jan Motal

Sacra, 2011, č. 2, s. 32–53

Studies

Odin Teatret – strom s hlbokými koreňmi Lucia Repašská

Divadelní revue 23, 2012, č. 3, s. 150–164

Chapters

Osvobození divadla Andrea Jochmanová

In Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan (eds.). Heslář české avantgardy. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, Togga, 2011

Chapters

Voiceband Andrea Jochmanová

In Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan (eds.). Heslář české avantgardy. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, Togga, 2011

Chapters

Shakespearovská veličenstva a blázni v předrevolučním Československu: „Shakespearománie I"v Divadle na provázku, 1988 Radka Kunderová

In BŽOCHOVÁ-WILD, Jana (ed.). Kronika doby: Shakespeare v Strednej Európe. Bratislava: VŠMU, 2015, s. 130–143

Studies

Divácká a kritická recepce projektu Radka Kunderová

In KOVALČUK, Josef. Rozrazil I/88: O demokracii: Dokumentace, analýza a rekonstrukce projektu. Brno: JAMU, 2015, s. 247–268

Studies

Today, What Are Theatre Reviews from the Communist Era for? Radka Kunderová

In SZABÓ, Attila – KRAKOWSKA, Joanna (eds). Theatre after the Change I: And What Was There Before the After? Budapest: Creative Média Színházi Ügynökség, 2011, s. 97–102

Chapters

Mocenské strategie v kritickém ohlasu na projekt Cesty (křižovatky–jízdní řády–setkání) Radka Kunderová

In KOVALČUK, Josef – OSLZLÝ, Petr. Společný projekt Cesty (křižovatky–jízdní řády–setkání): dokumentace a rekonstrukce projektu. Brno: JAMU, 2011, s. 298–308

Editing

Papers for the International Conference of Doctoral Studies of Theatre Schools 2003/2005 Andrea Jochmanová (ed.)

Brno: JAMU, 2011

This publication consists of papers presented at conferences held at the Theatre Faculty in 2003 and 2005. The seminars held there also provided a platform for comparing different ways of pursuing doctoral studies at art colleges. They were attended by students and teachers from Slovakia, Hungary, Great Britain, Finland, Sweden, Poland, the Czech Republic, and other countries. The aim of these conferences was to systematically describe the issue of doctoral research at art schools and academies.

Editing

Papers for the International Conference of Doctoral Studie sof Theatre Schools 2007/2009 Andrea Jochmanová (ed.)

Brno: JAMU, 2012

This publication consists of papers presented at conferences held at the Theatre Faculty in 2007 and 2009. The aim of these conferences was to systematically describe the issue of doctoral research at art schools and academies. The seminars held there also provided a platform for comparing different ways of pursuing doctoral studies at art colleges. They were attended by students and teachers from Finland, Sweden, Poland, Slovakia, Hungary, Great Britain, the Czech Republic, and other countries.

Editing

Papers for the International Conference of Doctoral Studie sof Theatre Schools (2011) Andrea Jochmanová (ed.)

Brno: JAMU, 2013

This publication consists of papers presented at the conference held at the Theatre Faculty in 2011. The aim of these conferences was to systematically describe the issue of doctoral research at art schools and academies. The seminars held there also provided a platform for comparing different ways of pursuing doctoral studies at art colleges. 

Editing

Český divadelní strukturalismus a Pražská škola Andrea Jochmanová

Theatralia 19, 2016, č. 1 

Andrea Jochmanová editovala první číslo 19. ročníku revue Theatralia, které se věnovalo českému divadelnímu strukturalismu. 

Editing

Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. Příspěvky přednesené na mezinárodní teatrologické konferenci DIFA JAMU, 21.–22. 11. 2014. Radka Kunderová (ed.)

Brno: JAMU, 2014

Radka Kunderová editovala sborník z konference pořádané Divadelní fakultou JAMU. 

Editing

Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize Jan Motal

Brno: Masarykova univerzita, 2012

Articles in Conference Proceedings

Vlastenecká loajalita v kulturních performancích sokolského hnutí Tereza Konývková

In MACHALÍKOVÁ, Pavla – PETRASOVÁ, Taťána – PETRBOK, Václav (eds.). Neviditelná loajalita? Rakušané, Češi, Němci v české kultuře 19. století.
Praha: Academia, 2016, s. 261–269

Articles in Conference Proceedings

Challenging Hierarchies? Radka Kunderová

In KUNDEROVÁ, Radka (ed.). Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. Příspěvky přednesené na mezinárodní teatrologické konferenci DIFA JAMU, 21.–22. 11. 2014. Brno: JAMU, 2014, s. 75–83

 

 

Articles in Conference Proceedings

„Co si představujete pod pojmem demokracie?“: přibližování diskursů české divadelní kritiky v kritickém ohlasu projektu Rozrazil I/’88: O demokracii Radka Kunderová

In PAVLIŠOVÁ, Jitka (ed.). O divadle 2013: sborník z mezinárodní teatrologické konference O divadle na Moravě a ve Slezsku VI. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 75–84

Articles in Conference Proceedings

Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook Jan Motal

In KOUDELKOVÁ, Petra (ed.). Komunikace církve: náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. Praha: Karlova Univerzita, 2016. s. 65–72

Articles in Conference Proceedings

Autonomie sociálního herce a režiséra ve filmové dokumentaristice jako mravní problém Jan Motal

In GLUCHMAN, Vasil (ed.). Perspektívy profesijnej etiky: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 57.
Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, s. 253–260

Articles in Conference Proceedings

Důstojnost a mravní autonomie jako profesní závazek mediálního tvůrce Jan Motal

In GLUCHMAN, Vasil (ed.). Etika v profesiách: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 56. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. s. 406–414

Articles in Conference Proceedings

Hermeneutika filmového eseje aneb Heideggerovo "Besinnung" jako klíčový koncept pro průzkum eseje Jan Motal

In Texty z Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol 2011 Brno. Brno: JAMU, 2013, s. 40–46

Articles in Conference Proceedings

Mezi studenty a uměleckou komunitou: Internetové rozhlasové vysílání na Masarykově Univerzitě Jan Motal

In ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. Umenie & médiá vo vzdelávaní 2012: nové možnosti a výzvy. Bratislava: IRIS, 2012, s. 163–176