DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

Mgr. Jiřina Hofmanová vědecká pracovnice

Jiřina Hofmanová studuje v doktorském programu na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde strávila i celý svůj předchozí studentský život. Ve svém bádání se věnuje dvěma oblastem, a to českému divadlu 20. století a divadelní kritice.

V dějinách českého divadla se aktuálně pohybuje především mezi lety 1948–1989, kde se nachází i těžiště její disertační práce. V ní se zabývá normalizační divadelní kulturou s důrazem na inscenování děl Antona Pavloviče Čechova. Divadelní kritice se aktivně věnuje od roku 2011. Od té doby působila jako výkonná redaktorka dvou online platforem – RozRazil online (2013–2015), KriTh – Kritické theatrum (2016–2018). Publikuje také v tištěných periodicích (nyní kød – konkrétne o divadle, dříve Divadelní noviny či Literární noviny) a byla šéfredaktorkou či redaktorkou několika festivalových zpravodajů (např. OST-RA-VAR, ENCOUNTER, Divadelní svět). Praktickou i teoretickou stránku této oblasti spojuje ve výuce kritických seminářů, které její pole působnosti rozšířily i o dějiny české kritiky.

 

Články v recenzovaných časopisech

HOFMANOVÁ, Jiřina. „Nikdo nepíše pro věčnost“. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, roč. 21, č. 1, s. 207–209.

 

Vybrané publikace v tištěných médiích

HOFMANOVÁ, Jiřina. Kdo nehledá, nenajde. kød – konkrétne o divadle, roč. 12, č. 10, s. 30–34. ISSN 1337-1800.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Když město vážně žije festivalem. kød – konkrétne o divadle, roč. 12, č. 8, s. 22–27. ISSN 1337-1800.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Svoboda? Chceme ji vůbec a co s ní? Literární noviny, roč. 29, č. 6, s. 4. příloha Divadlo. ISSN 1210-0021.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Lehkost v nekonečných kruzích. Literární noviny, roč. 29, č. 5, s. 3. příloha Divadlo. ISSN 1210-0021.

HOFMANOVÁ, Jiřina. My angel, let me rape you. Literární noviny, roč. 29, č. 3, s. 2. příloha Divadlo. ISSN 1210-0021.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Změna, nikoli puč. Literární noviny, roč. 28, č. 12, s. 2–3. příloha Divadlo. ISSN 1210-0021.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Jaký život, taková smrt. Divadelní noviny, roč. 24, č. 4, s. 6. ISSN 1210-471X.

HOFMANOVÁ, Jiřina: Tvrdohlavá Maryša a rozporuplný Zámek. [Maryša a Zámek, HaDivadlo]. kød – konkrétne o divadle, roč. 8, č. 9, s. 42–45. ISSN 1337-1800.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Mezi kostelní věží a urychlovačem částic. Divadelní noviny, roč. 23, č. 10, s. 6. ISSN 1210-471X.

 

Rozhlasové pořady

HOFMANOVÁ, Jiřina, HORVÁTHOVÁ,  Ilona a Barbora HAVLOVÁ. HaDivadlo za časů Ivana Buraje. Jak se proměnila nejvýraznější brněnská scéna s novým uměleckým šéfem? In Slovo o divadle, Český rozhlas, stanice Vltava. Praha: Český rozhlas, 2017.

 

Vybrané publikace na online platformách

HOFMANOVÁ, Jiřina. Souboj pohlaví bez vášně. iDN, 17. 3. 2017.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Potěš protěž přílivem průpovídek. iDN, 2. 10. 2016.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Tahání řepy stereotypů. iDN, 23. 4. 2016.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Zakletý Havel, zakletá devadesátá. RozRazil online, 31. 3. 2015.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Spíž Antonovi nesvědčí. iDN, 15. 12. 2014.

HOFMANOVÁ, Jiřina. Co všechno se děje v kuchyni. RozRazil online, 18. 11. 2013.

HOFMANOVÁ, Jiřina. „Je jedno, na jaký straně barikády stojíš“. RozRazil online, 6. 11. 2012.