DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

MgA. Lucia Repašská, Ph.D. vědecká pracovnice

Režisérka a umělecká šéfka experimentální platformy D’epog. Formou uměleckého výzkumu se zaměřuje na meze divácké percepce u současného publika. Zabývá se fenoménem hereckého tréninku a experimentální scénickou tvorbu na půdorysu site-specific, činohry, intermédií a performance.

Jako tvůrkyně pohybující se na rozhraní alternativní a undergroundové scény spolupracuje s výraznými osobnostmi nezávislé kultury. Tvorbou souboru D'epog i pedagogickou činností (semináře a workshopy zaměřené na téma prézentnosti, montáže a problému dramaturgie prostoru) se pravidelně prezentuje na řadě konferencí a divadelních festivalů doma i v zahraničí.

Lucia Repašská vystudovala divadelní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v ateliéru Arnošta Goldflama. V roce 2015 na Divadelní fakultě JAMU obhájila a vydala disertační práci Dekompoziční principy v inscenační tvorbě. V rámci studia pobývala na stážích v Polsku (PWST Krakow) a Dánsku (Odin Teatret, Holstebro) a pracovala s režiséry a pedagogy jako Krystian Lupa, Bogdan Hussakowski a Eugenio Barba.

Práci Lucie Repašské naleznete on-line:
depog.com
depog.tumblr.com
facebook.com/divadlodepog

Publikační činnost

Režie

Lektorská činnost, workshopy, semináře