DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

MgA. Jitka Vrbková, Ph.D. vědecká pracovnice – řešitelka grantu

Jitka Vrbková založila Divadlo Aldente v roce 2008 a od roku 2014 změnila dramaturgické zaměření ze „site-specific“ na „actor-specific“. Pojmem „actor-specific“ chce poukázat na způsob procesu divadelní tvorby, při kterém se vychází ze specifik herců – podobně jako se při site-specific vychází ze zvláštností prostoru. V Divadle Aldente působí Jitka Vrbková jako režisérka a autorka scénářů. Inspiraci hledá u zahraničních profesionálních souborů podobného typu.

V současné době je řešitelkou grantu TAČR v rámci programu Éta s názvem: Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze. Náplní tohoto projektu je zejména realizace inscenací, kde se setkávají herci s Downovým syndromem a profesionální divadelníci bez handicapu a následná reflexe působení těchto představení jak na herce, tak na diváky většinové společnosti. Výzkum probíhá ve spolupráci s psychologem a speciálním pedagogem.

 

Publikační činnost

VRBKOVÁ, Jitka. Divadlo diverzity. Theater Rambazamba v Berlíně. Theatralia 22, 2019, č. 2, s. 194–220. 

VRBKOVÁ, Jitka. Teatr 21: divadlo herců se specifickými možnostmi. Divadelní revue 30, 2019, č. 2, s. 7–22. 

VRBKOVÁ, Jitka. Who am I? Divadlo herců, kteří mají něco navíc (chromozom). Akademické studie DF JAMU [online], 2018. ISSN 1804-8803. Dostupné na: http://akademickestudiedifa.jamu.cz/studie/studie/archiv-clanku/jitka-vrbkova-divadlo-hercu-kteri-maji-neco-navic-chromozom.html.

VRBKOVÁ, Jitka. K problematice divadla herců s mentálním postižením: Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!. In Teritoria umění 2017. Vědecká konference doktorandů českých a slovenských uměleckých škol. Ed. Petr Zvěřina. Praha: NAMU, 2018. ISBN 978-80-7331-457-6.

 

Příspěvky na konferencích

VRBKOVÁ, Jitka. „Theatre actor – specific and fake news“ (poster presentation). Konference: Experience as Research Method in Performing Arts. 22. a 23. 11. 2019, Divadelní fakulta JAMU v Brně.

VRBKOVÁ, Jitka. „Divadlo Aldente: od spontánní akce k tvorbě postavy.“ Symposium: Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách. 7. 10. 2019, Divadelní fakulta AMU v Praze.

VRBKOVÁ, Jitka. „Downův syndrom jako divadelní stylizace.“ Symposium: Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách. 24. 10. 2018, Divadelní fakulta AMU v Praze.

VRBKOVÁ, Jitka. „Mentální handicap a divadlo: Divadlo ALDENTE z pohledu divadelníka versus rodiče“ (open space) a vedení workshopu „Ukázkový divadelní trénink Divadla Aldente“. VII. Mezinárodní teatroterapeutická konference: Využití divadelních technik v práci s lidmi se specifickými potřebami. 8. 11. 2017, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.

VRBKOVÁ, Jitka. „Message from the actors with more (chromosomes).“ Konference: Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research. 3. a 4. 11. 2017, Divadelní fakulta JAMU v Brně.

VRBKOVÁ, Jitka. „K problematice divadla herců s mentálním handicapem: Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!“ Konference: Teritoria umění. 23. 5. 2017, Divadelní fakulta AMU v Praze.

VRBKOVÁ, Jitka. „Autorská tvorba lidí s Downovým syndromem jako divadelní inspirace“ (workshop). VI. Mezinárodní teatroterapeutická konference. 10. 11. 2016, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.

 

Výzkumné projekty

Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze – program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury ČR. 2019–2021. Role: řešitel.

 

Výzkumné pobyty

Divadlo Moomsteatern v Malmö, Švédsko (2020)

Divadlo Blue Apple ve Winchesteru, Velká Británie (2019)

Divadlo RambaZamba v Berlíně, Německo (2018)

Divadlo Teatr 21 ve Varšavě, Polsko (2017)